Reaktivní artritida

Reaktivní artritida je neinfekční zánět kloubů, který se rozvíjí jako reakce po infekčním onemocnění lokalizovaném mimo kloub v intervalu několika dnů / týdnů. Řadíme ji mezi skupinu spondylartritid, proto je i pro reaktivní artritidu společná část projevů typických pro tuto skupinu onemocnění:

 

- vazba na pozitivitu HLA-B27

- častější postižení očí (uvejitida, konjunktivitida)

- častější entezitidy

- postižení kůže a sliznic (afty, erythema nodosum,...)

- změny axiálního skeletu jsou až pozdním následkem

- zvýšení sedimentace a CRP

 

Etiologie a patogeneze

Roli hrají genetické faktory (96 % pac. HLA-B27 pozitivních) + infekce gastrointestinálního traktu: (salmonely, shigelly, yersinie, Campylobacter  jejuni), infekce urogenitální: (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum) a infekce respiračního traktu. Někdy bez předchozí zjistitelné infekce.

 

Klinický obraz

Celkové projevy

Zchvácenost, únava, teploty.

Muskuloskeletální projevy

- Asymetrická mono- / oligoartritida (max. 4 klouby) s predilekční lokalizací nosných kloubů; postižené klouby bývají zarudlé + teplejší;

- Entezitidy,daktilitidy, až pohyb znemožňující prosáknutí úponů šlach na kosti (Achillova šlacha, plantární fasciitida).

Kožní projevy

Keratoderma blenorrhagicum (olupující se kůže dlaní nebo plosek podobná psoriáze) a balanitida.

Příznaky v oblasti UGT

Sterilní uretritida – dříve Reiterův syndrom – (artritida, uretritida, konjunktivitida aj.); oční nález může progredovat do episkleritidy, rohovkových ulcerací a hl. přední uveitidy.

 

Diagnostika

- Oligoartritidy nosných kloubů postihující mladší jedince v návaznosti na prodělanou infekci v UGT/GIT

- lab. vyš.: nespecif. markery zánětu v akutní fázi vysoké (FW, CRP, ELFO bílkovin), sérologie (detekce protilátek proti jedn. mikroorg.), vyš. výpotku (odlišení od septické artritidy);

- RTG: většinou negativní, občas v chronické fázi onemocnění sakroileitida;

- kompletní Reiterův syndrom: artritida + uretritida + konjunktivitida (kompletní triáda je spíše vzácná);

- nekompletní Reiterův syndrom: artritida + 1 další příznak; mohou být též entezitidy, kožní a slizniční ulcerace, periostitidy.

 

Terapie

Individuální, základem NSA, u těžších forem i glukokortikoidy (iniciální dávky 30–50 mg s postupným snižování; při recidivujících kloubních výpotcích intraartikulárně); ATB (při izolaci inf. agens / někdy i při pozitivní sérologii); bazální léky (při chronickém průběhu s vyšší aktivitou; sulfasalazin 2–3 g).

 

Prognóza

Většinou dobrá, u malé části nemocných přechod do chronicity (hrozí m. Bechtěrev).

 

 

 

Zdroj: https://www.wikiskripta.eu/w/Reaktivní_artritida

 

Copyrights © 2018 - 2023 Mojerevma.cz