Polymyalgia rheumatica

 
Revmatická polymyalgie

 

Polymyalgia rheumatica je klinický syndrom charakterizovaný bolestí a ztuhlostí svalů ramenního pletence, pánevního pletence a svalů šíje. Onemocnění se vyskytuje u lidí starších 50 let, častěji jsou postiženy ženy. V 10–20 % se současně vyskytuje obrovskobuněčná arteriitida.

 

Etiopatogeneze

 

Etiopatogeneze onemocnění není zcela objasněna. Roli hraje věk (se kterým stoupá výskyt) a genetické faktory. Pacientům v krvi cirkuluje velké množství monocytů produkujících IL-6.

 

Klinický obraz

 

Onemocnění většinou vzniká náhle. Projeví se ztuhlostí a bolestí svalů ramenního pletence, pánevního pletence a svalů šíje. Bolest je nejintenzivnější ráno. Bolest omezuje rozsah aktivních pohybů. Mezi celkové příznaky patří únava, subfebrilie, ztráta na váze, nevolnost, schvácenost. Pacienti mohou působit dojmem těžce nemocných lidí.

 

Diagnostika

 

Diagnóza onemocnění je většinou per exclusionem, protože není k dispozici žádný specifický test.

  • Laboratorní nálezy – zvýšená sedimentace erytrocytů, CRP, IL-6.
  • Zobrazovací metody – při podezření na současnou obrovskobuněčnou arteriitidu je vhodné např. PET/CT.

 

Diferenciální diagnostika

 

  • Revmatoidní artritida
  • polymyozitida
  • osteoartróza
  • fibromyalgie

 

Léčba

 

Pro onemocnění je typická dobrá odpověď na léčbu glukokortikoidy. Obvykle se podávají dávky 10–20 mg prednisonu denně. Dávku kortikoidů snižujeme postupně po dosažení odpovědi. U některých pacientů je nutné podávat prednison déle než dva roky.

Při dlouhodobém podávání glukokortikoidů je třeba myslet na prevenci osteoporózy. Všem pacientům by měl být předepsán vitamin D, kalcium, případně bisfosfonáty.

 

mojerevma.cz

Copyrights © 2018 - 2024 Mojerevma.cz