Mimokloubní revmatismus

Revmatismus měkkých tkání

 

bolestivé syndromy pohybové soustavy kromě kloubů:

- šlachy (tendinopatie)

- šlachové pochvy (tendosynovitidy)

- úpony šlach a vazů (inzerční tendinopatie)

- šlachové váčky (burzitidy)

- svaly (myogelózy)

- podkožní a tukové vazivo (fibrozitidy a panikulózy)

pacient dokáže přesně lokalizovat bolest

etiologie jsou různé:

- mechanické - mikrotraumatizace následkem přetěžování, může dojít k zánětu s fibrózním hojením, ukládáním krystalů apatitu

- součásti infekčních a autoimunitních systémových onemocnění, někdy souvislosti s metabolickými a endokrinními porucham

může pomoci náplast s NSA (diklofenak), laser, sono, ortopedické řešení

 

Mimokloubní celkový revmatismus

Revmatická polymyalgie a temporální arteriitida

nejasná etiologie, postihuje spíše ženy 50+, incidence cca 70/100.000

bolesti a ztuhlost svalů, nejčastěji ramenní pletenec, pánevní svaly, šíje

bolesti ráno, bez atrofie svalstva

výrazné celkové příznaky - horečky, slabost, únava, schvácený

v 10-20% spojeno s temporální Hortonovou arteriitidou

dg per exclusionem (vyloučit myositidy, senilní revmatoidní artritidu, osteoartrózu, fibrimyalgii, paraneoplastický syndrom

hodně vysoká sedimentace, může být anémie, jinak však laboratorně nic

Prednison pacienty často zázračně do pár dnů vylepší

 

Fibromyalgie

chronické nezánětlivé muskuloskeletální postižení s difúzní (plošnou) bolestí se ztuhlostí

s body zvýšené citlivosti na tlak, ve všech 4 kvadrantech, bolestivost v alespoň 11 z 18 definovaných bodů

postihuje většinou ženy po 40 letech u asi 2% populace

etiologie nejasná, pravděpodobně centrální senzitizace

manifestace čast spolu s jinou chorobou (revmatickou - RA, LEG, AS, infekční - Lymeská Borrelióza)

nebo při léčbě kortikoidy

 

Klinický obraz

Muskuloskeletální bolest spojená s pocitem ztuhlosti - velmi intenzivní, difúzní (plošná), chronická, 2 maxima - ráno - po nočním klidu a pak večer - po pracovním zatížení, nejčastější lokalizace - m. trapezius, šíje, dolní část zad a bederní krajina. Kolísání projevů, ataky bolesti mohou být vyvolány různými faktory:

- meteotropní vlivy

- inaktivita nebo aktivní cvičení

- emoční stres (perioperační)

- poruchy spánku

Únava - pocit chronické únavy (vyčerpanosti) pravděpodobně důsledek poruch spánku - non REM fáze mělký spánek a časté probouzení
 

Další symptomy:

- dráždivý tračník (50%)

- bolest hlavy- tenzní, často migrenózní

- parestezie HK - EMG negativní

- pocit chladu na rukou - Raynodův fenomén negativní

- pocit oteklých rukou - objektivně bez průkazu změn

- depresivní stavy (25%)

- dysforie, úzkost apod.
 

významně snižuje pracovní výkonnost (srovnatelně s revmatoidní artritidou), často vede k pracovní neschopnosti nebo dlouhodobé invaliditě

Diagnostika:

1. identifikace bolestivých bodů (míst zvýšené citlivosti na tlak - " trigger points") - tlaková bolest v 11 z 18 vymezených bodů

2. Anamnéza plošné bolesti s trváním nejméně 3 měsíce
 

Terapie

Psychoterapie:

- zbavit depresivně anxiózního pacienta obav - není to progredující ani život ohrožující, nevede k deformitám a není kosmetickým problémem

- nejedná se o zánětlivé nebo strukturální onemocnění

- je možno mít je plně pod kontrolou

- relaxační techniky zvlání stresu

Pohybová léčba - chůze, plavání, jízda na kole,

Fyzikální lokální terapie - magnetoterapie, ultrazvuk,tepelné procedúry

Farmakoterapie - základem léčby jsou antidepresiva, TAD (amytriptylin), SSRI (fluoxetin)

 

Mimokloubní regionální revmatismus

 

Komplexní regionální bolestivý syndrom

reflexní sympatická dystrofie

bolestivé stavy, vznikají převářně jako následek úrazu (i opakovaných), imobilita, přetěžování končetiny..

vyznačují se klinickými změnami s maximem distálně od místa prvotní noxy (traumatu)

výrazná bolest, akcentovaná pohybem, s iradiací do celé končetiny

1. končetina je edematózní, teplá, zpočátku bývá erytém až cyanóza akrálně

2. postupem času končetina bledne, nastupují dystrofické změny s příznaky zvýšené činnosti sympatiku

3. v atrofickém stadiu dochází k ireverzibilnímu poškození všech tkání končetiny s trvalou změnou konfigurace a postavení kloubů s omezením funkce

laboratorně beze změn, musí se vylouči jiné revmatické choroby

terapie: předcházení těžkým funkčním změnám včasnou rehabilitační léčbou, analgetika (i opiáty)

 

Syndrom bolestivého ramena

 

bolestivé postižení periartikulárních tkání ramenního kloubu s postupným omezením jeho hybnosti

výskyt až u 10% populace

kloub sám zůstává neporušen, postižení se týká svalových úponů, burz, kloubního pouzdra

etio - mikrotraumata z opakovaných zátěží

reflexní mechanismy vedoucí k cévním spazmům -> nekrózy v úponech, šlachách

laboratorně beze změn, RTG k vyloučení traumatu, osteonekróz, metastáz

terapie: analgetika, NSA, rehabilitace

 

Mimokloubní lokalizovaný revmatismus

= onemocnění měkkých tkání z přetížení

Entezopatie = syndrom úponových bolestí, např. tenisový loket

vznik v důsledku opakovaného přetěžování a mikrotraumatizace, mikrofraktury, hojení fibrózou, poruchy mikrocirkulace

terapie odstraněním zátěže, NSA, lokální kortikoidy, rehabilitace, fototerapie (laser)


Burzitidy - následkem traumatu nebo chronických mikrotraumatizací

terapie aspirací obsahu, někdy vypláchnutím kortikoidy nebo antibiotiky

Tendinitida a tendosynovitida

Tietzův syndrom - bolestivý otok jednoho nebo více kostochondrálních spojení

Úžinové syndromy

 

Zdrojj:

http://www.kulan.cz/Mimokloubní_revmatismus

 

Copyrights © 2018 - 2024 Mojerevma.cz