Junenilní idiopatická artritida

JIA je autoimunitní chronické zánětlivé  kloubní onemocnění  často doprovázené systémovými projevy. Začíná před 16. rokem  věku a trvá aspoň 6  týdnů. Onemocnění velmi často přechází do dospělosti v podobě artritidy někdy i se závažným funkčním postižením.

Průběh onemocnění není stejný jako revmatoidní artritidy  v dospělosti a dělí se podle klinického průběhu, počtu postižených kloubů a laboratorní charakteristiky do několika skupin.

1. Systémová forma

2. Polyartikulární forma - RF (revmatoidní faktor) negativní

3. Polyartikulární forma - RF positivní

4. Oligoartikulární  forma perzistující nebo její rozšířená forma

5. Artritida s entezitidou

6. Psoriatická artritida

7. Nediferencovvaná artritida

Etiopatogeneze choroby není dosud jasná. Prolínají se zde faktory genetické, hlavně vztah  k HLA systému, faktory vnějšího prostředí (stres, výživa, infekce). Co je bezprostředním spouštěcím faktorem není dosud známo.

Diagnostika a léčba JIA je komplikovaná, vžaduje dlouhodobé zkušenosti lékaře, jež erudice musí být podpořena složením atestace z dětské revmatologie. Léčba je vázaná na centra ve větších městech včetně dnes již dostupné biologické léčby.

Copyrights © 2018 - 2024 Mojerevma.cz