Junenilní idiopatická artritida

JIA je autoimunitní chronické zánětlivé  kloubní onemocnění  často doprovázené systémovými projevy. Začíná před  16. rokem  věku a trvá aspoň 6  týdnů.  Onemocnění velmi často přechází  do dospělosti v podobě artritidy někdy  i se závažným  funkčním postižením.

Průběh onemocnění není stejný jako revmatoidní artritidy  v dospělosti a  dělí se podle klinického průběhu,  počtu postižených kloubů a laboratorní charakteristiky  do několika  skupin.

 

1. Systémová forma

2. Polyartikulární forma – RF( revmatoidní faktor)  negativní

3. Polyartikulární forma  -RF positivní

4. Oligoartikulární  forma   perzistující  nebo její rozšířená forma

5. Artritida s entezitidou

6. Psoriatická artritida

7. Nediferencovvaná artritida

 

Etiopatogeneze choroby není dosud jasná. Prolínají se zde faktory genetické, hlavně vztah  k HLA systému, faktory vnějšího prostředí ( stres, výživa, infekce). Co je bezprostředním spouštěcím faktorem není dosud známo.

 

Diagnostika a léčba  JIA  je  komplikovaná,  v yžaduje dlouhodobé zkušenosti lékaře, jež erudice misí být podpořena složením  atestace z dětské revmatologie.  Léčba je  vázaná na centra ve větších městech včetně dnes již dostupné biologické léčby.
Copyrights © 2018 - 2020 Mojerevma.cz
CODED BY: BEE WEB SOLUTIONS s.r.o.