Choroba z ukládání krystalů kalciumpyrofosfátdihydrátu

Choroba z ukládání krystalů kalciumpyrofosfosfátdihydrát (CaPD) patří jako dna mezi krystaly indukované artritidy. Dochází k ukládání CaPD do kloubních struktur, často s rozvojem bolestivé zánětlivé reakce. Občas je možno pozorovat hromadění nemoci v některých rodinách a někdy i vazbu na předchozí trauma pohybového systému. Postihuje obě pohlaví stejně, hlavně ve věku vyšším než 65 let.

 

Příčina nemoci

 

Příčina není jednoznačně známá. Dochází k poruše metabolizmu vápníku a fosforu ve tkáních s následnou precipitací, provázeno někdy i zvýšenou koncentrací vápníku a fosforu v séru.Časté je spojení s osteoartrózou.

 

Klinické projevy

 

Projevuje se většinou jako akutní artritida (bolest , otok a zarudnutí kloubu), nejčastěji rameno, koleno a zápěstí.

 

Diagnóza

 

Jednoznačný je průkaz krystalů CaPD ve tkáních, prakticky ale většinou omezeně proveditelné. Na RTG snímku můžeme vidět kalcifikace (chondrokacinóza) v kloubu nebo v okolních kloubních tkáních. V kolenním kloubu hlavně v meniscích, v ramenním kloubu spíše periartikulárně v měkkých tkáních v podobě obláčkové kalcifikace. Opakovaná ataka artritidy v kolenním kloubech může urychlit průběh osteoartrózy. V oblasti ramenního kloubu se vyskytuje i periartritida z ukládání hydroxyapatitu, ale klinické odlišení je obtížné.

 

Léčba

 

Akutní artritida má většinou tendenci ke spontánnímu odeznění , můžeme podávat běžná nesteroidní antirevmatika nebo lokální aplikaci glukokortikoidů. Při aktutních formách je doporučován i kolchicin. V minulosti se používala i aplikace magnesium sulfuricum do kalcifikace. Několikrát jsem použil ve své praxi, často s překvapivým efektem.

 

MUDr. Vladimír Kutal

Copyrights © 2018 - 2024 Mojerevma.cz