Boření mýtů - MUDr. Vladimír Kutal

O této kategorii se prozatím dá hovořit velmi stručně. Celoživotní profesní život MUDr. Vladimíra Kutala, je mimo péče o revmaticky nemocné pacienty provázán i celoživotními výzkumy a publikační činností v oblasti problematiky revmatických onemocnění. Tyto cenné informace často nejsou zcela v souladu se zavedenými postupy. Z tohoto důvodu byl pro tuto kategorii zvolen výše uvedený název. Jeden ze zpracovaných článků je dostupný na současných stránkách pod názvem „Ranní a večerní chronotypy u revmatoidní artritidy“.

Copyrights © 2018 - 2024 Mojerevma.cz